NHK Symphony Orchestra / Tatsuya Shimono, Rachmaninov: Piano Concerto no. 2 c-minor op. 18
26. August 2018
24. - 26. August, Japan (Otsu, Nara, Nishinomiya)
with Tatsuya Shimono, NHK Symphony Orchestra